Skip to main content

Tin chứng khoán

Thị trường chứng khoán ngày 21-02-2024

Thị trường chứng khoán ngày 21-02-2024. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu chưa thoát khỏi mối đe doạ suy thoái, khó khăn vẫn sẽ còn tiếp diễn. STB: Đã đấu giá thành công KCN Phong Phú giá trị trên 7.900 tỷ, đang chờ nhận tiền thanh toán..