Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi bạn tương tác với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông Tin Cá Nhân: Để tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán.

 • Thông Tin Tương Tác: Chúng tôi có thể ghi lại thông tin về cách bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, bao gồm lịch sử tìm kiếm, hoạt động trên trang web, thông tin về thiết bị và vị trí địa lý.

 • Thông Tin Từ Các Bên Thứ Ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo hoặc dịch vụ phân tích.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ cho bạn.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và cung cấp nội dung được cá nhân hóa.
 • Phát triển, nâng cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba theo các phương thức sau:

 • Đối Tác Dịch Vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.

 • Pháp Lý và Tuân Thủ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nếu cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ an ninh và an toàn của người khác.

 • Chấm Dứt và Sáp Nhập: Trong trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên liên quan.

Quyền Kiểm Soát và Lựa Chọn Của Bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể thực hiện các lựa chọn sau:

 • Truy Cập và Sửa Đổi: Bạn có thể truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình qua cài đặt tài khoản của bạn.

 • Tắt Theo Dõi: Bạn có thể tắt chức năng theo dõi hoặc quyết định không chia sẻ thông tin với chúng tôi.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Địa chỉ: Ấp Long Hưng, Xã Long Thượng, Cần Giuộc, Long An.