Đề thi lái xe hạng A1

Đề thi lái xe hạng A1 bộ đề gồm 150 đã được bộ giao thông vận tải ban hành và áp dụng năm 2021

Hồ sơ bao gồm

1
01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe;
2
02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp không quá 06 tháng;
3
Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài);

Đăng ký học ngay