Tin chứng khoán tháng 04-2024

Thị trường chứng khoán ngày 12-04-2024

Hàn Quốc: Nợ công cao kỷ lục dù áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Bắt nguyên Phó Tổng giám đốc LDG. Sonadezi Châu Đức sắp chi 120 tỷ đồng trả cổ tức 2023.

Thị trường chứng khoán ngày 10-04-2024

Số vụ phá sản của các doanh nghiệp Nhật Bản cao nhất trong 9 năm. GEG gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2024. NTP kế hoạch lãi trước thuế 2024 đi lùi, muốn đầu tư hơn 623..

Thị trường chứng khoán ngày 08-04-2024

Ngân hàng Nhà nước giảm hút tiền và không ngừng bơm ra, tỷ giá quay đầu giảm mạnh. CEO: Không đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ do số cổ đông đại diện 33,98% tổng số

Thị trường chứng khoán ngày 04-04-2024

Thị trường chứng khoán ngày 04-04-2024. Tác động đến chiều tăng: CMG, DCM, DPM, VCF, MSH, VHC, BFC, BSI. Tác động đến chiều giảm: BID, CTG, GVR, VCB, MBB, TCB,

Thị trường chứng khoán ngày 03-04-2024

Lợi nhuận công ty tài chính tiêu dùng Mcredit thấp nhất 3 năm. NVL có xác suất tăng mạnh trong tháng 4, cổ đông lớn bán ngay hàng triệu cổ phiếu phiên đầu tháng

Thị trường chứng khoán ngày 02-04-2024

Thị trường chứng khoán ngày 02-04-2024. Giá quặng sắt xuống đáy 10 tháng vì bất động sản Trung Quốc khủng hoảng. Vietcombank tiếp tục giảm lãi suất, ngân hàng t